Warning: Undefined array key "auth" in /srv/www/spolky/cas-sae.cz/admin.php on line 137

FISITA 2020 v Praze

Česká automobilová společnost získala při hlasování delegátů FISITA, konaném v jihokorejském Busanu, 100% podporu pro uspořádání FISITA 2020, World Automotive Congress v Praze. Velmi nás těší důvěra, kterou nám FISITA vyjádřila a těšíme se na kongres celosvětového významu opět v České republice.

Zástupce ČAS se stal viceprezidentem FISITA pro vzdělání

Místopředseda ČAS doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D. zahájil během světového automobilového kongresu v korejském Busanu na konci září svoje působení ve funkci viceprezidenta pro vzdělání FISITA. Luděk Hynčík působí ve FISITA jako zástupce ČAS již od roku 2000, kdy se začal aktivně podílet na vzdělávacích aktivitách. Postupně se stal členem Výboru pro vzdělání a jediným delegátem České republiky za ČAS ve FISITA. V roce 2016 kandidoval na funkci viceprezidenta pro vzdělávání a byl zvolen na období 2016 – 2018. Cílem Výboru pro vzdělání je celosvětově podporovat vzdělávání, odbornou přípravu a profesní rozvoj studentů a mladých inženýrů pro potřeby průmyslu. K tomu slouží např. různé informační kampaně, dotační programy nebo podpora stáží.

Kongres crash.tech 2016

19.-20. dubna 2016 se v Mnichově koná mezinárodní kongres crash.tech 2016 se zaměřením na integrovanou bezpečnost vozidel a validaci.

Ocenění Silver Service Award

Na plenárním zasedání delegátů všech členských společností (cca 38) v Kolíně nad Rýnem 22. září 2015 byl za svou úspěšnou práci v letech 1986 - 2015 vyznamenán prestižní cenou Silver Service Award nynější čestný předseda společnosti, Ing. Branko REMEK, CSc. Návrh CAS byl podpořen četnými delegáty zahraničních společností, např. SAE (USA), SIA (Francie), OIAV-OVK (Rakousko), VDI/VDA (Německo), SATL (Finsko), SIMP (Polsko), SAITS (Slovensko) ad. Cena byla udělena zejména za práci ve výboru pro vzdělávání, organizaci kongresů FISITA pro studenty technických univerzit a za zavedení soutěže studentských týmů Formula Student/SAE v České republice.

Česká automobilová společnost je členem: