Členství v ČAS

Dnešní ČAS je volným sdružením odborníků nejen z oblasti automobilů, motorů, motocyklů, ale i dopravy a ekologie výroby i provozu, které je otevřeno pro každého. Jedinou povinností registrovaných členů je dbát na prestiž a čest automobilového průmyslu České republiky jako celku a propagovat dobré jméno České automobilové společnosti doma i v zahraničí. Posláním společnosti je umožňovat automobilovým odborníkům setkávání na národní i mezinárodní úrovni za účelem zabezpečení všech jejich odborných a společenských zájmů, včetně koordinace odborných aktivit a reprezentace. Právnické osoby mohou být zastoupeny jen prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců s individuálním členstvím.

Všichni registrovaní členové jsou informování o akcích ostatních členských společností FISITA, včetně EAEC a SAE a po regionech jsou pro ně pořádány semináře o novinkách a zajímavostech z oboru motorových vozidel. Každoročně pořádá ČAS odbornou konferenci Autosympo, na kterou mají členové snížené vložné.

Žádost o registraci do ČAS

Člen se registruje zasláním vyplněné přihlášky na email info@cas-sae.cz, nebo pomocí níže uvedeného formuláře. Uchazeč o členství je v obou případech vyrozumněn o výsledku výkonným výborem společnosti.