Autosympo 2019

Tradiční konference AUTOSYMPO je v letošním roce pořádána Českou automobilovou společností společně s Českým vysokým učením technickým v Praze jako dvoudenní akce s podporou světové Federace společností automobilových inženýrů a techniků FISITA, organizace CzechInvest a Sdružení automobilového průmyslu.

Konference se koná v Roztokách u Prahy, Tyršovo nám. 2222, hotelu Academic Roztoky.


6.11. 2019

První den proběhne Kolokvium Josefa Božka, na které představí zástupci vědeckých a výzkumných organizací zapojených do projektu TN01000026 Národní centrum kompetence Josefa Božka pro pozemní dopravní prostředky výsledky svého výzkumu.

7.11. 2019

Druhý den se zaměří na témata energetické účinnosti pohonných řetězců včetně snižování emisí a alternativních pohonů a na oblast pokročilých asistenčních systémů a automatizovaného řízení. Témata budou prezentována z pohledu legislativních trendů, vývoje technologií, jejich testování i jejich akceptace.

Program Autosympo 2019 6.11. 2019

AUTOSYMPO, Kolokvium Josefa Božka

Čas Přednášející Firma/Instituce Téma
8:30 Registrace účastníků konference
9:00 ČVUT Zahájení kolokvia
KJB I
9:10 J. Morkus, J. Macek, M. Emrich, T. Diviš ČVUT Are Electric Vehicles Really Emissions Cleaner Than Vehicles with an Internal Combustion Engine?
9:35 J. Macek ČVUT Simplified Model of Hybrid Powertrains and Applications for Performance Predictions
10:00 J. Sadil, F. Kekula ČVUT Modeling of Electrochemical Batteries
10:25 Z. Peroutka, P. Drábek, T. Komrska, V. Mindl, J. Macek, J. Sadil ZČU, ČVUT Electric and Hybrid Powertrains
10:50 Přestávka
KJB II
11:10 J. Hořenín, J. Macek ČVUT Parametrický model motoru pro systém DASY
11:35 O. Vítek, J. Macek ČVUT CFD Tools: Predicting Turbomachinery Performance
12:00 P. Novotný, J. Hrabovský, J. Vacula, J. Doman VUT Simulating Reality as a Tool to Support the Design of Turbochargers
12:25 J. Čečrle EATON VVA for HD Diesel Engines with Emphasis on Engine Brake
12:50 Přestávka na oběd
KJB III
13:50 Z. Syrovátka, J. Vávra, M. Takáts, O. Vítek ČVUT Advanced Combustion Modes in Gas ICEs
14:15 V. Doleček, J. Vávra ČVUT Development of Pure CNG Vehicle - 1D Simulations of Driving Cycle for CO2 Emissions
14:40 L. Drápal, V. Píštěk, J. Kubíček VUT Crank Train with Low Friction Losses
15:05 D. Fiedler, M. Čertický, J. Alonso-Mora, M. Čáp ČVUT Ridesharing: potenciál a rizika v simulaci
15:30 Přestávka
KJB IV
15:50 V. Mosler VŠB Měření chování ozubených kol na jehlových ložiscích
16:15 J. Kaněra, M. Jasný ČVUT Automation and Hybridization of a Manual Gearbox for Passenger Vehicles
16:40 O. Macháček, M. Kubík, L. Kudláč, I. Mazůrek VUT Magnetorheological damper for semi-active control of train bogie
17:05 J. Novák, J. Sobotka ČVUT Přestavba sériového vozu pro implementaci inteligentních funkcí
17:30 Závěr konference

Program Autosympo 2019 7.11. 2019

AUTOSYMPO, Konference

Čas Přednášející Firma Téma
9:00 Registrace účastníků konference
9:30 O. Vaculín ČAS Zahájení konference
Plenární sekce I
9:40 V. Kobera MD ČR Rozvoj autonomního řízení z perspektivy Ministerstva dopravy
10:05 M. Voříšek MPO ČR Aktualizace akčního plánu čisté mobility
10:30 K. Konicarová CzechInvest Podpora VaV ze strany státu
11:00 Přestávka
Plenární Sekce II
11:30 Z. Petzl AutoSAP Budoucí trendy v automobilovém průmyslu v ČR a EU
11:55 J. Pokorný SDA Legislativa a autonomní vozidla
12:20 Oběd
Plenární sekce III
13:20 M. Hrdlička ŠKODA AUTO 120 let vývoje motorů ve ŠKODA AUTO
Sekce Snižování emisí a alternativní pohony (plenární sál)
13:50 J. Vodstrčil IVECO CZ Řešíme emise, a co dál?
14:15 Z. Koňařík TATRA Trucks Historie u budoucnost Tatra typu T810
14:40 J. Daňsa SOR Elektrobusy SOR
15:05 P. Tomíček Porsche Česká republika Infrastruktura – základ úspěchu elektromobility
15:30 J. Vejbor EVC Group Lithiové trakční baterie pro velká vozidla s výhledem do budoucna
15:55 P. Štěrba TÜV SÜD Czech Aspekty měření spotřeby elektrické energie
Sekce Asistenční systémy a automatizované řízení (sál XXL - 1. patro)
13:20 J. Svoboda TÜV SÜD Czech Fyzické a virtuální testování pro ADAS a AD
13:45 M. Štěpán IDIADA CZ Možnosti testování autonomních vozidel
14:10 M. Vanžura CDV Představevení katalogu testovacích oblastí pro autonomní vozidla
14:35 P. Achs UJEP U-Zone
15:00 O. Vaculín TH Ingolstadt Assessment of a pilot deployment of an automated shuttle bus
15:30 Závěr konference (plenární sál)

Vložné

Bankovní spojení pořadatele (CAS-SAE): účet č. 129449458/0300. Platbu poukažte s uvedením jména účastníka a variabilním symbolem 2019.

Pořadatel není plátce DPH. Potvrzení o zaplacení dostanete při registraci na místě.

Autosympo 2019
Kolokvium Josefa Božka 6.11.zdarma
Konference 7.11.2500,-Kč
Konference 7.11. - Členové ČAS, FISITA, AutoSAP2000,-Kč
Konference 7.11. - Akademický personál vysokých škol2000,-Kč
Konference 7.11. - Vložné uhrazené na místě v den konání3000,-Kč

Další pokyny

Při neúčasti se poplatek nevrací a na vyžádání budou zpřístupněny prezentace.

Lze akceptovat náhradního účastníka.

Ubytování v hotelu Academic není zahrnuto do vložného.

Array ( ) Array ( )