Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů spolkem CAS - Česká automobilová společnost, z.s. (dále jen Česká automobilová společnost) v rozsahu těchto údajů:

  • Jméno, příjmení, instituce, email

Souhlas je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného níže a v souladu s příslušnou legislativou.

Souhlas je poskytnut za účelem:

  • Registrace na konferenci MobilitySympo 2020

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Českou automobilovou společností po dobu:

  • Jeden rok

Souhlas je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného níže a v souladu s příslušnou legislativou.

Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů Českou automobilovou společností:

  • Česká automobilová společnost je oprávněna použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.
  • Česká automobilová společnost je dále oprávněna poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím s Českou automobilovou společností na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Česká automobilová společnost zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů.

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Poskytnutí údajů je dobrovolné. V souladu s příslušnou legislativou mám právo:

  • tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
  • přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
  • na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.

Tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu autosympo@cas-sae.cz.

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.