MobilitySympo 2020

Tradiční konference AUTOSYMPO dostává letos nový název – MOBILITYSYMPO. V minulýchl etech jsme měli možnost shlédnout na AUTOSYMPU příspěvky ne jen z oblasti konstrukce automobilů, ale i s dopravní tematikou či z konstrukce kolejových vozidel, což nový název plně pokrývá. Multioborové setkávání budeme v letošním a dalších letech rádi podporovat nejen změnou názvu. Jsme přesvědčeni, že se konference MOBILITYSYMPO stanou platformou pro setkávání a diskuzi odborníků z oblasti výzkumu, výroby, legislativy a vzdělávání i všech dalších, kteří se zabývají jak silniční i kolejovou dopravou, tak i životním prostředím.

Konference se bude konat online v prostředí MS Teams a bude přístupná zdarma.


4.11. 2020

Podobně jako v loňském roce proběhne první den Kolokvium Josefa Božka, na které představí zástupci vědeckých a výzkumných organizací zapojených do projektu TN01000026 Národní centrum kompetence Josefa Božka pro pozemní dopravní prostředky výsledky svého výzkumu jak z oblasti silničních, tak i kolejových vozidel.

5.11. 2020

Druhý den se zaměří na témata energetické účinnosti pohonných řetězců včetně snižování emisí a alternativních pohonů, na oblasti mobility a dále pokročilých asistenčních systémů a automatizovaného řízení. Témata budo uprezentována z pohledu vývoje technologií, jejich akceptace, testování, a legislativních trendů.

Program MobilitySympo 4.11. 2020

MobilitySympo, Kolokvium Josefa Božka

Čas Přednášející Firma/Instituce Téma
10:00 ČVUT Zahájení Kolokvia Josefa Božka
10:10 Dr. Tomáš Komrska ZČU Electric and Hybrid Powertrains Prezentace
doc. Oldřich Vítek ČVUT Advanced Concepts of Internal Combustion Engines Prezentace 1 Prezentace 2 Prezentace 3
Dr. Jan Vávra ČVUT Gas Engines for Vehicles and Distributed Heat and Power Production Prezentace
doc. Gabriela Achtenová ČVUT Advanced Vehicle Transmissions Prezentace
doc. Pavel Novotný VUT Advanced Turbochargers for Diesel Engine Applications Prezentace
doc. Oldřich Vítek ČVUT R&D for High Efficiency Turbocharging Prezentace
doc. Jiří Vokřínek ČVUT Artificial Intelligence for Improved Mobility Prezentace
Ing. Jindřich Hořenín ČVUT Design Assistance Systems and Calibrated Simulation Processes Prezentace
Ing. Ondřej Bolehovský ČVUT Advanced Control of ICE Gas Exchange Prezentace
11:00 doc. Ing. Josef Kolář, CSc. ČVUT Optimization of Running Behavior of Rail Vehicles Prezentace
Ing. Zdeněk Neusser, Ph.D. ČVUT Damping of Vertical and Horizontal Vibrations in Vehicle Suspensions Prezentace
Ing. Milan Omasta,Ph.D. VUT Wheel-rail Adhesion Control for Rail Vehicles Prezentace
Ing. Martin Šotola, Ph.D. TÜV-SÜD Integrated and Passive Safety of Road and Rail Vehicles Prezentace
doc. Ing. Jiří Novák, CSc. ČVUT Development and Testing of Vehicle Microelectronics (including rail vehicles) Prezentace
Ing. Vojtěch Klír, Ph.D. ČVUT Integrated assessment of impact of emission aftertreatment systems Prezentace
prof. Václav Pištěk, DrSc. VUT NVH of Road and Off-road Vehicles Prezentace
Ing. Jan Fišer, Ph.D. VUT HVAC for Optimal Comfort in Vehicles Prezentace
prof. Bohumil Culek, CSc. UPCE Vehicle bodies and frames Prezentace
Ing.Pavel Žlábek, Ph.D. ZČU New manufacturing technologies and materials Prezentace
Ing.Pavel Žlábek, Ph.D. ZČU Tools and methods for lifecycle monitoring Prezentace
Ing.Pavel Žlábek, Ph.D. ZČU Optimization of the key design units of new generation vehicles Prezentace
12:30 Závěr konference

Program MobilitySympo 5.11. 2020

MobilitySympo, Konference

Čas Přednášející Firma Téma
10:00 O. Vaculín ČAS Zahájení konference
10:10 V. Kobera MD ČR Aktuální stav rozvoje oblasti autonomního řízení v ČR
10:25 M. Voříšek MPO ČR Aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility
10:30 J. Pokorný Sdružení dovozců automobilů ČR Stav a trendy regorace vozidel s klasickým a alternativním pohonem
10:55 D. Černý Ústav státu a práva AV ČR Etika a autonomní vozidla
11:10 Přestávka
11:15 J. Macek ČVUT Synergie ve výzkumu vozidel
11:30 J. Plomer České Dráhy Dopravní politika státu a z toho vyplývající požadavky na nová kolejová vozidla pro ČD
11:45 J. Vodstrčil IVECO CŘ Vývoj automobilové techniky v rukou politiků
12:00 M. Vanžura Centrum dopravního výzkumu Katalog testovacích oblastí pro autonomní vozidla
12:15 Edgar Martinez-Granada Valeo Distraction Assist
12:30 Závěr konference

Registrace na MobilitySympo 2020

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem registrace mé účasti na konferenci MobilitySympo 2020. Plné znění souhlasu si můžete přečíst zde.
Array ( ) Array ( )